Şirket kurulumları


" DALCI GROUP " olarak, T.C. Kurum ve kuruluşların Türk imalat ve ihracatçılarına tanıdığı yasal teşvik

uygulamalarından faydalanabileceği Ukrayna‘da yasal hukuki, Türkiye muadili A.Ş.-LTD.-Adi Kom alternatif

şirket kurulumu ve tescilini kısa sürede sizler için gerçekleştiriyoruz.

 

Prosedür ve gerekli evraklar aşağıda ki gibidir:

 

1. PASPORT FOTOKOPİLERİ 

Pasportun fotoğraflı ön yüzü , işlenmiş sayfaların fotokopisi  ve  Ukraynaca diline çevrilmiş hali noter onaylı.

 

 2. VEKALETNAME

Şirketiniz kurulum işlemlerini tamamlamak için, şirketimiz yetkilisi adına vekalet hazırlamanız gerekmektedir  ( Orijinal )

İçerik : Ukrayna Devleti tüm resmi kurumlarında şirketim kurulum işlemlerini yürütebilmesi,vergi dairesi,resmi işlem büro ve amirlikleri türünden tüm kuruluşlarda adıma başvurularda bulunabilmesi adına ; T.C kimlik nolu ......... tayin ediyorum.

 

3. VERGİ NUMARASI UKRAYNA

Ukrayna'da şirket kurulum işlemleri için bir vergi koduna sahip olmak gerekmektedir. Vergi kodu başvuru süresi 10 resmi iş günü sürmektedir.  2015 yılı itibari ile vergi kodu başvurularını her birey şahsen yapmaktadır. 

 

4. ŞİRKET İSMİ , ÜNVANI VE FALİYET ALANLARI

Şirket kurucu üyelerinin  bir tutanak oluşturarak şirket isim , ünvan ve faliyet alanlarını ortak karara bağlamaları  gerekmektedir.

 

5. ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİ HAZIRLANMASI

Şirket anasözleşmesi firmamız tarafından Ukraynaca hazırlanacaktır.

 

6. ŞİRKET MÜDÜRÜ

Limited Şirketleri için, yasal zorunluluk olarak Şirket müdürü Ukrayna vatandaşı olması gerekmektedir. Müdürün yetki alanlarını belirterek ortak bir tutanak imzalamanızı öneririz. 

 

7. ŞİRKET BANKA HESABI AÇILMASI

Ukraynada faaliyet gösteren her firma zorunlu olarak Ukrayna’da banka hesabı açtırmalıdır.

 

8. ANA SERMAYE

Ana Sermaye şahsen Ukrayna’da ya da Türkiyeden şahıs hesabından ‘ $ ’ ( dolar ) olarak en az Asgeri ücret olarak yatırılmalıdır 

 

9. TÜZÜK  İMZALANMASI  VE  ONAYLANMASI

Tüzük firmamız tarafından kurucu adına imzalanarak Notere onaylattırılır. ( Sözleşme 2 nüsna hazırlanmaktadır . Birisi kaymakamlığa , birisi şirket sahibine verilir ).

 

10. ŞİRKET  TESCİL   KAYIT  İŞLEMLERİ

 Ukrayna mevzuatlarına  göre kayıt tescil işlemlerinin tamamlanması sonrası şirket, vergi dairesi,  sigorta fonlarında, fonlara ve istihdam merkezinde tescil edilir.

 

11. ŞİRKET MÜHRÜNÜN ALINMASI

 Şirket için  mühür başvurusu .

 

 
^ Yukarı